Đặc tính nổi bật của tranh đèn siêu mỏng tràn viền là hình ảnh đẹp và chân thực, kết hợp với công nghệ phát sáng tiên tiến. Vì vậy, tranh đèn siêu mỏng hay hộp đèn quảng cáo đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều người sử dụng trong thị trường quảng cáo.