Để giúp bạn hiểu rõ hơn về những ứng dụng tiêu biểu của loại tranh đèn siêu mỏng, Quảng cáo Đại Nghĩa sẽ đưa ra danh sách 5 ứng dụng nổi bật nhất của biển hiệu hộp đèn siêu mỏng trong bài viết này.