Menu Mica để bàn thường được thiết kế 2 mặt trên giấy A4 hoặc A5, A6 tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và chất liệu tạo ra kệ menu cũng cần phải đạt tiêu chuẩn bền, đẹp để tránh việc hoang phí.